Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnosielcu, ul. Ogrodowa 2a, 06-212 Krasnosielcu

tel./fax 29 717-50-88, e-mail: spkrasnosielc@wp.pl

  • Start

RODO - podstawowe informacje

 

25 maja 2018 r. weszły w życie dwa akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:

 

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO lub GDPR).
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) uszczegóławiająca w niektórych aspektach przepisy RODO obowiązujące w naszym kraju.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Drukuj E-mail