Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnosielcu, ul. Ogrodowa 2a, 06-212 Krasnosielcu

tel./fax 29 717-50-88, e-mail: spkrasnosielc@wp.pl